Persoonlijke gegevens

Deze website verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van historisch en genealogisch onderzoek.

Dit onderzoek is een 'legitiem belang' onder artikel 6 (f) van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is onder de AVG toegestaan om de gegevens van levende personen aan een benoembare groep familieleden, kennissen of vrienden te tonen. De auteur/beheerder kan hiertoe een toegangspoort instellen en personen uitnodigen door het verstrekken van persoonsgebonden toegangsgegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de auteur om de genodigden te wijzen op de privacy aspecten.

Om deze reden is registratie dan ook noodzakelijk. Wanneer men zich wilt registreren dient er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. De registratie wordt getoetst alvorens men kan inloggen. Na toestemming is er volledige inzage tot de verzamelde informatie. Zonder registratie zijn alleen de gegevens van overleden personen en of personen ouder dan 100 jaar zichtbaar.

 

Verzamelde gegevens

De verzamelde informatie bevat o.a naam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, ouders en eventuele kinderen. Deze gegevens worden gebruikt t.b.v. het aanvullen/bijwerken van de stamboom. Deze gegevens worden verkregen middels contact met familieleden, invullen van het formulier, registratie, internet en overige publicaties.

 

Overtreding melden

Komt u eigen gegevens tegen in één van de publicaties en u wilt  een correctie aanbrengen of uw gegevens wissen of verwijderen van de betreffende publicatie, neem dan contact op middels het contactformulier om bezwaar te maken (en te verzoeken de gegevens te verwijderen).

 

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om inlogsessies mogelijk te maken en om voorkeuren zoals de door u gekozen taal te onthouden. Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website en vereisen geen toestemming.